Về chúng tôi

"hahako'' đã tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người sơ tán kể từ ngay sau trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011. Chúng tôi hiện đang phổ biến thông tin sơ tán cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở bán đảo Noto. 

Chúng tôi nghĩ cuộc sống ở các trung tâm sơ tán đặc biệt khó khăn đối với trẻ nhỏ, người già và người khuyết tật về thể chất và tinh thần.

Chúng tôi đang thu thập đơn đăng ký từ những người sẵn sàng hỗ trợ lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn, ví dụ như ``Bạn có thể nghỉ ngơi ở một nơi mà bạn có thể thư giãn dù chỉ một lát'' hoặc ''Bạn có thể sử dụng nhà ở của công ty, v.v. trong thời gian dài.'' Chúng tôi sẽ kết nối những việc tốt này với các khu vực bị thiên tai. 

Chúng tôi cũng đang có kế hoạch tạo một phiên bản giấy của thông tin chúng tôi đã nhận được để có thể gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng. 

Sẽ rất vui nếu bạn có thể truyền bá thông tin này trên SNS, v.v. cho những người quen của bạn.

 

hahako-net.com

Liên hệ chúng tôi